cba博彩

cba博彩

而予更有说,无阳者,无命门之火也。肾气离于心,而君火衰,故欲补心火者,仍须补肾火也。

故肾病,而脐与筋无不病矣。或疑何首乌乃乌须圣药,不制之,何能乌须?

当少腹之硬痛也,求生不得,求死不能,一用大黄泻之,苦楚之境,忽易为快乐之场,不特腹中安然,而身躯手足疼痛解热冤,其功之大为何如乎。夫升麻之可多用者,发斑之症也。

或问葛根解寒伤营之圣药,何以有时用之以解营中寒邪,而风邪不肯散,得毋葛根非解圣药耶?洪水滔天,九州皆水也,治水从何处治起,必从上流而先治之,上流疏浚而清其源,则下流无难治也。

是黄柏、知母,必须同用为佳,而吾子谓二药不可共用,得毋时珍非欤?知此四治,触类旁通,断无误用之失矣。

是结胸之症因得食而结,则陷胸之汤,其邪亦因陷食而散也。 即有升麻以提之,而脾胃之气,又因肝气之郁来克,何能升哉。

Leave a Reply